MINE BØGER


På denne side fortæller jeg om mine bøger. Det er både fagbøger og skønlitterære bøger. Du kan læse om romanernes indhold, du kan komme bagom romanerne, og du kan læse anmeldelser, omtaler og uddrag af bøgerne.


'Alla og klaveret' er oversat til engelsk af Billy O´Shea og kan købes på Amazon.com eller ved at sende mig en email, se kontakt.


Flammernes bytte - Tragedien på Balkan 1927 til 1945 er efterfølgeren til Alla og klaveret. Læs om bogen nednefor og læs også anmeldelserne.


'Da drømmene levede - Jugoslaviens vej mod socialisme 1946 til 1969' og 'Fortæret af løgne - Den jugoslaviske tragedie 1970 til 1996' er de seneste to bind i min tetralogi om Familien Tsirkul og familiens turbulente historie på Balkan i årene 1912 til 1996.


Mine fagbøger er beskrevet længere nede på siden.


Da drømmene levede - Jugoslaviens vej mod socialisme 1946 til 1969 (2023)


Om romanen


Ved indgangen til 1946 lever drømmene hos familien Tsirkul og det jugoslaviske folk. Freden er vundet efter nazisternes besættelse. Petr og Laura venter deres første barn, mens der er store forandringer på vej. Landet skal omstille sig fra krig til fred og fra kongedømme til kommunisme. Men krigen fortsætter med at kaste mørke skygger. Petr må kæmpe med sine dæmoner fra krigens tid og har svært ved at se sandhederne fra den tid i øjnene.

 

Igor vender tilbage til Sarajevo efter mange år i New York og skildrer det jugoslaviske samfundseksperiment i sin kunst sammen med vennerne i kunstcirklen Krug.

 

Med Titos kommunisme følger også omstillingen af landet fra tilbagestående bondesamfund til moderne industrisamfund. Men virkeligheden er barsk. Jugoslaviens brud med Sovjetunionen i 1948 og Sovjetunionens overfald på Ungarn i 1956 og Tjekkoslovakiet i 1968 ryster familien Tsirkul. Den politisk aktive datter Amira og hendes veninde Leila tager del i den kritiske studenterbevægelse, men der opstår sprækker i det kommunistiske Utopia. Der kommer til udtryk i politisk forfølgelse af dissidenter og i Igors værker. Tvivlen om kommunismens lyksaligheder melder sig. Men drømmene om vækst for alle og politisk frihed for den enkelte lever stadig.


Romanen er inspireret af virkelige begivenheder og mennesker, hvis dramatiske skæbne afspejler Jugoslaviens og Balkans nyere historie.

Fortæret af løgne - Den Jugoslaviske tragedie 1970 til 1996 (2023)


Om romanen


Den økonomiske vækst i Jugoslavien aftager med udgangen af 1960erne. Samtidig øges den politiske undertrykkelse og censur. Ved indgangen til 1970erne tiltager dem økonomiske krise og med den også ønskerne om politiske reformer. I ny forfatning i 1974 giver mere magt til delrepublikkerne i håb om, at den økonomiske og institutionelle krise kan imødegås. Men det mislykkes. I stedet er det nationalistiske monster sluppet ud af flasken.

 

Titos død i 1980 efterlader et Jugoslavien i chok. Hans ideal om Broderskab og Enhed kollapser og erstattes af en falsk nationalistisk sandhed om Dem og Os: Serbere mod kroater, muslimer mod ortodokse. Alle mod alle.

 

Familien Tsirkul oplever på egen hånd, hvordan de etniske og religiøse spændinger kommer til udtryk op gennem 1980erne. Petr og Laura opgiver deres lille fritidshus i bjergene: Hotel Jugoslavija.

 

I 1990 starter nedsmeltningen med krigene i Slovenien og Kroatien. Sandheden skildres profetisk i Leilas og Amiras apokalyptiske kunstværk Hysteria. For familien Tsirkul er krigens brutalitet stadig noget, der finder sted i det fjerne. Men det er en stakket frist. Krigen når til Bosnien, og tragedien rammer. Belejringen af Sarajevo fra april 1992 til februar 1996 presser familien til det yderste. Alle drømmene om frihed og demokrati, vækst og udvikling fortæres af de løgne, der er fortalt under kommunismen.

 

Med fredens genkomst i 1996 tør familien igen se fremad. De tilbageværende familiemedlemmer håber og tror på en lykkelig fremtid for dem alle og for et uovervindeligt Sarajevo.


Romanen er inspireret af virkelige begivenheder og mennesker, hvis dramatiske skæbne afspejler Jugoslaviens og Balkans nyere historie.

Flammernes bytte (2021)


Om romanen


Syv år efter at deres far Max flygtede fra Rusland og den kommunistiske revolution, kan de tre søskende Petr, Igor og Allochka endelig rejse til Sarajevo i Jugoslavien for at genforenes med Max. Til børnenes store sorg må Petr og Igor dog efterlade Allochka på hospitalet i Wien i karantæne for tuberkulose, og brødrene ankommer derfor alene til Sarajevo.

 

Men genforeningen med Max bliver ikke lykkelig. Petr kan ikke tilgive sin far, at han flygtede fra Krim, og han kan ikke forstå, at Max ikke får Allochka hentet hjem fra hospitalet. Max har dårlig samvittighed over ikke at have gjort mere for at få børnene ud fra Rusland. Konflikterne spidser til, og selv om brødrenes stedmor, Marija, gør sit yderste for at holde sammen på familien, lykkes det ikke.

 

Samtidig trækker mørke skyer sammen over Europa. Nazisterne invaderer Jugoslavien 6. april 1941, hvor Sarajevo, Beograd og andre byer bombes. Landet hvirvles gennem en brutal krig, og både Max og Petr kommer i italiensk krigsfangelejr.

 

Krigen får smertelige konsekvenser for familien, men freden bringer håb om en lykkelig fremtid i et nyt socialistisk Jugoslavien.

 

Flammernes bytte – Tragedien på Balkan 1927 til 1945 er inspireret af virkelige begivenheder og mennesker, hvis dramatiske skæbne afspejler Jugoslaviens og Balkans nyere historie.


Alla og klaveret (2018)


Om romanen:


I 1912 ulmer oprøret i Zarens Rusland. På Balkan raser krigen mod besætterne fra Konstantinopel. Folket vil have frihed, oplysning og land. Europa er i opbrud.


Alla Lermontova er 19 år og et stort klavertalent. Hun får chancen for at studere under den legendariske Sergei Rachmaninov i Moskva, men et tilfældigt sammenstød med bolsjevikken Ivan Krug får fatale konsekvenser for hendes og familiens fremtid. Alla må opgive drømmen om at blive koncertpianist og gifter sig i stedet med den ambitiøse jurist Max Tsirkul. Hun forsøger at affinde sig med sin tilværelse som dommerfrue med børnene Petr, Igor og Allochka. 


Men dagene med den russiske elites privilegier er talte. Første Verdenskrig, revolutionen og borgerkrigen, der for altid forandrer Allas fædreland, indfinder sig og ændrer familiens skæbne. Årene følger med rød terror, hungersnød og amerikansk nødhjælp. Alla og hendes familie rives med i det store verdensomspændende drama, der på så tragisk vis leder frem til Ruslands sammenbrud, men som også rummer håb for fremtiden. 


Alla og klaveret – Den russiske tragedie 1912 til 1924 er inspireret af virkelige begivenheder og mennesker, hvis dramatiske skæbne afspejler Ruslands og Balkans nyere historie. 


Alla og klaveret – Den russiske tragedie 1912 til 1924 er den første bog i en planlagt trilogi om Lermontov-Tsirkul-slægtens historie fra 1912 i Rusland til det 21. århundrede i Bosnien.


Bogen kan købes ved henvendelse til mig, se under Kontakt.

Novo Karantinnia gaden i Feodosia, hvor Alla og hendes familie boede under den russiske borgerkrig og i årene, der fulgte. Fotoet er taget i 2012 på min researchtur til Krim og Feodosia.

Udsigt over Kaffa-bugten og havnen i Feodosia fra det udsigtspunkt på Novo Karantinnia, som Alla og hendes familie brugte, når de skulle se ud over byen. Kajen med fyrtårnet var der også i 1920erne. Fotoet er taget i 2012 på min researchtur til Krim og Feodosia.

Sådan ser husene ud i dag på Novo Karantinnia, og sådan så de ud for 100 år siden, da Alla boede der med sin familie. Foto er taget i 2012

LÆS UDDRAG AF BOGEN


 

Alla and the Piano

 

In 1912, revolution is brewing in Tsarist Russia, while in the Balkans, war is raging against the occupiers from Constantinople. The people want freedom, education and land. Europe is on the verge of disintegration.

 

Alla Lermontova is 19 years old and a highly talented pianist, who gets the chance to study under the legendary Sergei Rachmaninov in Moscow. But a random encounter with the Bolshevik Ivan Krug has fatal consequences, both for her and for her family’s future. Alla must give up her dream of becoming a concert pianist, and instead marry the ambitious lawyer Max Tsirkul. With her children Petr, Igor and Allochka, she tries to reconcile herself to the life of a judge’s wife.

 

But the days of the privileged Russian elite are numbered. The First World War, the Russian Revolution and the Civil War sweep across the country, changing it and the fate of Alla’s family forever. What lies ahead are years of Red terror, famine and US emergency relief. Alla and her family find themselves caught up in the worldwide drama, which tragically leads to the collapse of Russia, but also holds out hope for the future.

 

Alla and the Piano is based on a true story from a turbulent time in Russian history.

Alla and the Piano - The Russian Tragedy 1912 to 1924.


Available on Amazon.com  or alternatively,

send me an email, see Kontakt.

Fagbøger og rapporter

Vin på Balkan


I løbet af 2015 lavede jeg en større analyse af vinsektorerne i CEFTA-landene. Det er Serbien, Bosnien Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Albanien, Nord-Makedonien og Moldova. Analysen var bestilt af GIZ, der er tyskernes svar på DANIDA: Deutsche Geseelschaft für Internationale Zusammenarbeit.


Forsiden kan ses nedenfor, prydet med et foto af den serbiske drue Prokupac.


Er du interesseret i en kopi af analysen, kan du sende mig en besked under Kontakt.

Småbønder og familiebrug i Sydøsteuropa og Centralasien


I perioden 2017 til 2019 var jeg faglig projektleder på en større international analyse af markeds- og levevilkår for småbønder og familiebrug i 8 lande i Sydøsteuropa og Centralasien: Albanien, Armenien, Georgien, Kyrgistan, Moldova, Nord Makedonien, Serbien og Tajikistan. For hvert land udarbejdede lokale eksperter nationale  rapporter.


På baggrund af disse analyser udarbejdede preofessor Natalija Bogdanov fra Beograd Univesitet og jeg en samlet syntese. Rapporten summerer de 8 landeanalyser og giver anbefalinger til en styrket national og international indsats til fremme af småbønders og familiebrugs faglige og økonomiske udvikling i regionen.

Projektet blev gennemført af FN's organisation for landbrug og fødevarer FAO. Rapporten er udgivet i år af FAO..


Forsiden kan ses til højre.


Er du interesseret i en kopi af analysen, kan du sende mig en besked under Kontakt.

Evaluering af IPARD programmet i Nord Makedonien 2020


I løbet af forsommeren 2020 færdiggjorde jeg den afsluttende evaluering af landdistriktsprogrammet IPARD i Nord Makedonien for det nationale landbrugsministerium og Europa Kommissionen. 

Evalueringen beyser effekterne af EU-tilskud og nationale tilskud til udviklingen af landbruget og landdistrikterne og peger på muligheder for en forbedret og mere ressourceeffektiv indsats fremover.


Forsiden kan ses nedenfor


Er du interesseret i en kopi af analysen, kan du sende mig en besked under Kontakt.

Småbønder i Serbien


I løbet af 2018 lavede jeg en større analyse af den serbiske landbrugssektor med fokus på småbøndernes situation. Analysen er lavet sammen med min gode ven og kollega professor Natalija Bogdanov fra Beograd Universitet på opdrag fra FN's organisation for landbrug og fødevarer FAO. Rapporten er udgivet i år af FAO som led i et regionalt projekt.


Analysen peger på mulige politiske initiater til fremme af sektorens konkurrenceevne med henblik på øget indkomst, beskæftigelse og levestandard på landet i er.


Forsiden kan ses nedenfor.


Er du interesseret i en kopi af analysen, kan du sende mig en besked under Kontakt.